Veelgestelde vragen

Een STAP-aanmeldingsbewijs is een PDF die je ontvangt nadat je je hebt ingeschreven voor een opleiding. Het STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen. Op het STAP-aanmeldingsbewijs staat onder andere een inschrijfnummer en de einddatum van de opleiding.

De aanvraagtijdvakken zijn als volgt:

  • Van 18 september tot en met 14 november 2023
  • Van 15 november tot en met 31 december 2023

De scholing mag pas vier weken na je STAP-budget aanvraag van start gaan, behalve bij E-learning zoals diplomaroute.

De studie moet gestart zijn binnen drie maanden na het sluiten van het tijdvak.

Er is een beperkt bedrag beschikbaar voor STAP-budget. Als het bedrag voor deze aanvraagperiode op is dan kan je geen toekenning voor STAP-budget meer ontvangen. De eerste mogelijkheid om het STAP-budget weer aan te vragen, is in de volgende aanvraagperiode.

Voordat je jouw opleiding kan annuleren bij het UWV, moet je je eerst uitschrijven voor de opleiding bij je opleider. Zodra je bent uitgeschreven voor de opleiding bij jouw opleider, dan kan je de annulering melden via Mijn STAP-budget.

Je diplomaroute moet van start gaan binnen drie maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd. Vraag je bijvoorbeeld de STAP-subsidie aan in het tijdvak juli-augustus, dan moet je scholing uiterlijk op 30 november starten. Het is dus belangrijk dat je het STAP-budget niet te vroeg aanvraagt!

De opleiding moet zijn afgerond binnen de termijn die staat aangegeven op je STAP-aanmeldingsbewijs.

Nee, helaas. Het STAP-budget vraag je aan voordat je met een opleiding bent gestart. Je mag pas starten nadat het STAP-budget aan jou is toegekend.

Ongeacht of je nu met UWV te maken hebt, moet iedereen gebruikmaken van het STAP-portaal van UWV voor het aanvragen van het STAP-budget. UWV verzorgt de financiële afhandeling en maakt het toegekende STAP-budget over aan de opleidingsinstantie.

Een afwijzing kan een aantal redenen hebben:

  1. Je voldoet niet aan de STAP-budget voorwaarden;
  2. Je scholing start niet binnen drie maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd;
  3. Het budget in het desbetreffende tijdvak is op.

Let op: alleen jij wordt geïnformeerd over het feit dat het STAP-budget niet wordt toegekend. Neem contact met ons op om ons op de hoogte te stellen. Wij worden niet door het UWV op de hoogte gebracht. Als je ons niet informeert en je gaat verder met de opleiding, wordt de € 1000,00 die wij niet van het UWV ontvangen aan jou gefactureerd.

Nee, dat is niet mogelijk. Je komt dan niet voor subsidie in aanmerking. De subsidie wordt alleen verleend op nog niet gestarte opleidingen. Zie uwv.nl

De toelatingseisen staan vermeld bij de diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders. Diploma Gastouder.

Om deel te kunnen nemen aan de diplomaroute voor gastouders is de opvoedervaring van jouw eigen kinderen niet voldoende. We houden hier wel rekening mee, maar er is aanvullend ook nog oppaservaring nodig.

Je geeft referenties op waarbij u in de afgelopen 2 jaar heeft opgepast of nog steeds oppast. Je geeft het aantal uren per week/maand aan. Wij informeren bij Jouw referenties of de opgegeven informatie klopt.

Bij LOI haal je geen erkend mbo-diploma. Een groot deel van de kosten zijn voor de examens. Die zijn nodig om het diploma te halen waarmee je gastouder kunt worden. Zonder diploma is dat niet mogelijk.

De eisen worden periodiek bijgesteld. De lesstof passen we hierop aan. Het is je eigen risico als je een verouderd boek gebruikt in plaats van het voorgeschreven boek.

Dat is de vestigingsplaats van onze school.

Via een van de medewerkers word je wachtwoord gereset. Neem telefonisch contact op met diplomaroute.

In de TO DO list binnen Cum Laude vind je de taak waarmee je de gevraagde documenten kunt uploaden.

Je vindt meer informatie over de inhoud en de prijs van al onze diplomaroutes op onze website rivorvolwassenenonderwijs.nl.

Jawel, je moet het praktijkexamen doen met minimaal 2 kinderen tussen de leeftijd 1 en 7 jaar. Dit is een vereiste.

In de handleiding zie je voor welke keuzedelen je kunt kiezen om examen in te doen. Je geeft jouw keuze aan in Cumlaude, en schrijft je in voor de betreffende examens.

Voordat je praktijkexamen kunt doen, heb je het examen Beroepsgerichte kennis afgesloten met een voldoende en de gevraagde documenten voor het praktijkexamen geüpload. Vervolgens vraagt Diplomaroute een assessor die bij u in de buurt woont, contact met je op te nemen en samen een examenmoment in te plannen.
Dit betekent dat je ook de ouders van de kinderen raadpleegt bij het plannen van de afspraak.
Zie voor de precieze tijdsplanning tijdens het examen de handleiding.

Voor de beoordelen van uw examen staat 15 werkdagen. Je krijgt automatisch (via e-mail) bericht zodra de uitslag bekend is. Bellen heeft geen toegevoegde waarde.

De gemiddelde duur van een Diplomaroute is 8 maanden.

Voor de onderdelen Nederlands en rekenen kunnen vrijstellingen worden verleend.
Wanneer je in de afgelopen 5 jaar één van deze examens, of delen hiervan hebt behaald op hetzelfde of een gelijk gesteld niveau, kan je schriftelijk vrijstelling aanvragen bij de examencommissie.

Als de schriftelijke examens ingepland kunnen worden, krijg je daarover bericht van onze backoffice. Daarin staat een schema met de data van de examenmomenten op de verschillende locaties.

Het eindcijfer is het gemiddelde van de verschillende onderdelen. Als je gemiddelde cijfer van alle examens Nederlands 2F uitkomt op een 5,0 of hoger dan ben je geslaagd voor het examen Nederlands 2F.

Ja, de keuzedelen tellen mee. Het examenresultaat van de keuzedelen telt sinds studiejaar 2020/2021 mee voor het diploma. Een voldoende behaal je, wanneer je voor een keuzedeel een 6,0 of hoger behaalt.

Vanaf het schooljaar 2022/2023 telt rekenen 2F mee voor de diplomering. Je moet een voldoende halen als je start in of na schooljaar 2022/2023. Een voldoende voor rekenen 2F is een 6,0 of hoger.

De examens Nederlands lezen en luisteren en het examen rekenen worden altijd in Tiel afgenomen. Locatie Beethovenstraat 22.

Via FACET kun je oefentoetsen maken voor lezen, luisteren en rekenen.

Ga naar de website van FACET. Klik op HOME, ga naar MBOexamens en maak een keuze tussen Nederlands of Rekenen (altijd 2F).

Bij resolutie problemen en andere problemen met FACET, klik hier voor meer informatie.

De praktijkexamens vinden plaats op de werkplek.

Het examen mag bij de kandidaat thuis plaatsvinden. Let er wel op dat ook daar alle veiligheidsvoorschriften op orde moeten zijn. De opvanglocatie moet schoon, opgeruimd en veilig zijn.

In het intakeformulier wordt gevraagd naar werkervaring waarin ook namen en telefoonnummers van referenten worden genoteerd. Wij nemen contact op met de door jouw opgegeven referenten om de werkervaring te controleren.

Oppaservaring waarbij u de volledige verantwoordelijkheid voor de kinderen had. Dit kunnen bijvoorbeeld buurkinderen of familieleden zijn. Eigen kinderen vallen hier niet onder.

Veelgestelde vragen diplomaroute

Meer informatie vind je op:
https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal
https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/index.aspx