Welzijn

Ook binnen de sector Welzijn is er een grote vraag naar personeel. Zowel in het pedagogische werk als in het onderwijs. Bijscholing of omscholing van personeel is essentieel om de schaarste te verminderen.

Als werkgever is het nu dan ook hét moment om te investeren in je werknemers. En in nieuwe medewerkers. Het juiste scholingstraject, waarbij de focus op de kwaliteit van je medewerkers en jouw organisatie ligt, is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Rivor Volwassenenonderwijs is anders. Zo bieden wij bijvoorbeeld met een derde leerweg flexibele en effectieve leermethoden om nog beter in te kunnen spelen op de scholingsbehoeften van werkenden en werkzoekenden en hun werkgevers. De scholingstrajecten zijn relatief kort. Vaak maatwerk. Een traject wordt specifiek afgestemd op de individuele leerbehoeften en de opleidingseisen van de werkgever. Iedere deelnemer heeft zijn of haar eigen leerroute en heeft niet persé een vooropleiding nodig.

Praktijk en theorie worden op elkaar afgestemd waardoor de deelnemer er direct profijt van heeft op de werkvloer. De motivatie verandert daardoor vrijwel direct op een positieve manier. Ook de verschillende opleidingsvormen spelen daarin een belangrijke rol, van podcast tot online learning platform. Iedere deelnemer krijgt intensieve persoonlijke begeleiding van een professional afkomst uit Welzijn.

Nadat een opleidingstraject succesvol is afgerond, krijgt de deelnemer een officieel erkend opleidingsbewijs. Afhankelijk van het leertraject is dat een praktijkverklaring, een mbo-certificaat (deel van een mbo-opleiding) of een mbo-diploma van een volledige opleiding.

Heb je vragen? Wij helpen je verder

Voor elke sector staat een projectmanager klaar die al je vragen kan beantwoorden.

Werken in de sector Welzijn is werk waar je veel voldoening uit haalt. Als pedagogisch werker is jouw rol essentieel. Je speelt creatief en flexibel in op de wensen en leer- en ontwikkelings-mogelijkheden van het kind en de gegeven situatie. Je treedt creatief en handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties. En je gaat altijd discreet om met zowel privacygevoelige als organisatiegevoelige informatie.

Een andere rol als pedagogisch werker is dat je volgens het beleid en de visie van een organisatie werkt. Je kan flexibiel schakelen van de ene situatie naar de andere; van de ene leerstijl naar de andere en van de ene gesprekspartner naar de andere. Je werkt daarnaast met anderen in de omgeving van het kind om de ontwikkeling te ondersteunen, bij te dragen aan een integrale aanpak en je hebt daarbij oog voor de doorlopende ontwikkelingslijn van het kind of jong volwassene.

Overweeg jij een carrièreswitch? In Welzijn is er met zekerheid een passende baan voor je te vinden, ook als je nog niet eerder in de sector hebt gewerkt. Rivor Volwassenenonderwijs werkt samen met verschillende grote Zorg- en Welzijnsorganisaties waarbij samen het onderwijs wordt vormgegeven. 

Nicolette Dijkhuis

Coördinator Gezondheidszorg en Welzijn