Diplomeren en certificeren

Er is altijd een leermethode die het beste aansluit op de manier van leren voor een deelnemer. En naast het behalen van een diploma, zijn er verschillende mogelijkheden waarop een deelnemer beoordeeld kan worden. Als een deelnemer een gedeelte van een mbo-opleiding heeft gevolgd, dan kan hij of zij ook een certificaat en of verklaring krijgen. Dit zijn door het onderwijs officieel erkende waardedocumenten.

Het mbo-certificaat krijgt de deelnemer als een deel van een opleiding is afgerond. Daarvoor is een landelijk mbo-certificaat vastgesteld. Dit kan voor een keuzedeel zijn, of voor een aantal werkprocessen uit een kwalificatiedossier van een opleiding

Als een deelnemer geen mbo-certificaat kan behalen, dan is er de mogelijkheid om een mbo-verklaring te krijgen. De deelnemer krijgt een mbo-verklaring als er onderdelen uit het examenplan zijn behaald. 


De praktijkexamens worden afgenomen op de werkvloer en/of tijdens de opleiding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de examens van het Consortium Beroepsonderwijs. Het examen kan bestaan uit een gedragsobservatie, het maken van een product, verantwoordingsverslag, examengesprek, etc.  De beoordeling wordt tijdens de examens gedaan door onafhankelijke examinatoren of assessoren. Het praktijkexamen is het eindexamen van de opleiding waarbij alles wat de deelnemer heeft geleerd tijdens de opleiding samenkomt op alle werkprocessen en kerntaken.                                                                                   


Tenslotte is het mogelijk een praktijkverklaring te behalen. Een praktijkverklaring is een verklaring dat iemand werkzaamheden beheerst in de praktijk, gelinkt aan de werkprocessen binnen het mbo-kwalificatiedossier dat beheerd wordt door het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Voor een praktijkverklaring hoef je geen examen te doen. 

Meer informatie

Rivor Volwassenenonderwijs kan mbo-certificaten, mbo-verklaringen en praktijkexamens aanbieden. Neem contact op voor de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Adrie Pol

Directeur