Inburgering

Ben je inburgeringsplichtig? Inburgeren is de Nederlandse taal leren. Ook leer je hoe Nederlanders wonen en werken. Inburgeren doe je niet alleen, dat doen we samen.

Ontwikkelen en opleiden Inburgering

Niet iedere nieuwkomer is inburgeringsplichtig. Dat hangt onder andere af van de huidige nationaliteit. Mensen die van buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland komen en voor langere tijd in Nederland komen wonen, zijn volgens de wet verplicht om in te burgeren.

Wij helpen je de Nederlandse taal leren. Dat doen we met lesboeken en op de computer. Maar om woorden te leren, gebruiken we bijvoorbeeld ook muziek uit Nederland. We kijken samen welk beroep in Nederland bij je past en zo nog veel meer. Je krijgt drie dagen per week, drie uur les. Je krijgt steeds hulp van de docent. Als je klaar bent met de cursus en het examen gehaald hebt, dan ben je ingeburgerd.

Lees meer over inburgering

Contact opnemen

Opleiden en ontwikkelen van inburgeraars

Er zijn drie leerroutes om in te burgeren:

  • De B1 route: een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven
    binnen maximaal drie jaar, de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij meedoen door (vrijwilligers)werk. In de B1 route krijgen inburgeraars 800 uur onderwijs.
  • De onderwijsroute: bereidt voor op het volgen van een vervolgopleiding. Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger. Ze worden voorbereid op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding. Daarom worden er ook vakken gegeven als rekenen, Engels en studievaardigheden.
  • De zelfredzaamheidsroute: een route voor inburgeringsplichtigen, waarvoor route 1 en 2 te moeilijk is. Ze leren de Nederlandse taal op het hoogst haalbare niveau (maximaal A1-niveau) en worden voorbereid (op een eenvoudige manier) om mee te doen in de Nederlandse samenleving.

Alle drie de leerroutes om in te burgeren, kunnen bij ons gevolgd worden. Natuurlijk is het ook voor niet-inburgersplichtigen mogelijk om onder andere de Nederlandse taal te leren. Daarvoor zijn er specifieke leertrajecten en kunnen medewerkers leren op de werkvloer. Samen met de werkgever wordt het opleidingstraject. Meer weten? Lees dan hier verder.

Jezelf ontwikkelen: Inburgeren doen we samen!

Inburgeren is de Nederlandse taal leren en leren hoe Nederlanders wonen of werken. Inburgeren doe je bij ons niet alleen. Wij helpen je, zodat jij je snel thuis voelt in Nederland.

Wat ga je leren? Natuurlijk de Nederlandse taal. Dat doen we met lesboeken en op de computer. Maar om woorden te leren, gaan we ook met elkaar praten. Je leert bijvoorbeeld hoe je een formulier invult of hoe je een kopje koffie bestelt. We kijken samen welk werk in Nederland er bij je past en zo nog veel meer.

Je krijgt drie dagen per week drie uur les. Dat is verplicht, maar vooral ook leuk! Want de lessen passen precies bij wat jij kunt. Als je klaar bent met het inburgeringstraject en het examen, dan ben je ingeburgerd.

Voordat je begint, gaan we je alles uitleggen. Bijvoorbeeld: wanneer je met de lessen gaat beginnen, waar je les hebt, hoe laat de les begint of klaar is en van wie je les krijgt. Je krijgt steeds hulp van de docent. Inburgeren doe je bij ons echt samen!

Keurmerk Blik op Werk

ROC Rivor is door Blik op Werk, een onafhankelijke kwaliteitsorganisatie, gecertificeerd en voldoet daarmee aan de gestelde normen voor inburgeringscursussen.

Klachtenlijn en College van Arbitrage van Stichting Blik op Werk

  1. Als je een klacht hebt, kun je gebruik maken van de Klachtenregeling – ROC Rivor.
  2. Indien de klager begeleiding dan wel bemiddeling wenst bij het indienen van zijn klacht of de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of – kan de klager zich wenden tot Klachtenformulier scholen inburgering Nederland of de klachtenlijn van de stichting Blik op Werk via Klachten@zoekinburgerschool.nl of via telefoon 030- 30 30 645.
  3. Ook kan de klager ervoor kiezen om naar het College van Arbitrage van de stichting Blik op Werk te stappen, via Klachten@zoekinburgerschool.nl of via telefoon 030- 30 30 645. Hier zijn wel kosten aan verbonden die de klager zelf moet betalen. Het College van Arbitrage doet een bindend advies. Beide partijen dienen het bindend advies op te volgen.

Lisanne Veraart

Coördinator Educatie en Inburgering