Niveau 2

Helpende Zorg en Welzijn

Als Helpende Zorg en Welzijn ben je de steun en toeverlaat van je cliënten. Je werk is echt mensenwerk. Met een diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn kun je zorg bieden aan mensen met een (chronische) ziekte, een handicap, psychische problemen of een verslaving. Ook ondersteun je bij huishoudelijke taken, begeleid je de cliënt bij de persoonlijke verzorging en sta je de cliënt bij op emotioneel vlak. Je werk draagt bij aan een fijne leefomgeving. Een Helpende Zorg en Welzijn ondersteunt cliënten thuis, maar kan ook werkzaam zijn in een zorg- of welzijnsinstelling.

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. Je volgt geen lessen, maar doet meteen examen. Er zijn toelatingseisen om te kunnen deelnemen aan het examen. Je wordt alleen toegelaten wanneer je al voldoende praktijkervaring hebt opgedaan. Met dit examen behaal je een niveau 2 mbo diploma Helpende Zorg en Welzijn.

Na inschrijving ontvang je de volledige Handleiding Helpende Zorg en Welzijn. De examens bestaan uit verschillende onderdelen: praktisch, schriftelijk en mondeling. In de handleiding vind je alle informatie over de verschillende examenonderdelen. Het is belangrijk dat je de informatie in de handleiding goed doorneemt.

Type Diplomaroute
Niveau 2

Toelatingseisen mbo diploma Helpende Zorg en Welzijn

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je spreekt en schrijft Nederlands.
  • Je voldoet aan de wettelijke toelatingseis.
  • Je hebt in de afgelopen 2 jaar minimaal 400 uur praktijkervaring opgedaan, waarvan minimaal 100 uur in het afgelopen jaar. De praktijkervaring bestaat uit de werkzaamheden van een Helpende Zorg en Welzijn.
  • Je hebt voldoende ervaring met alle aspecten waar een Helpende Zorg en Welzijn mee te maken krijgt.
  • Je voldoet aan de wettelijk vooropleidingseis en kunt dat aantoonbaar maken met een kopie van je diploma, of je beschikt over voldoende praktijkervaring waardoor je in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek.

Diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn

We beginnen de diplomaroute voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn met een telefonisch intakegesprek. Na inschrijving maken we een afspraak met je voor dit gesprek. Voorafgaand hieraan vul je online een formulier in. Tijdens de intake bepalen we of je voldoende praktijkervaring hebt om te worden toegelaten tot de examens.

Wanneer uit het intakegesprek blijkt dat je niet over voldoende praktijkervaring beschikt, laten wij je weten waar je dit nog moet aanvullen. Je krijgt vervolgens drie maanden de tijd om je ervaring aan te vullen, waarna opnieuw een intakegesprek volgt.

Eén van de verplichte onderdelen voor een niveau 2 mbo diploma Helpende Zorg en Welzijn zijn de centrale examens Nederlands en rekenen. De afnameperiodes van deze examens worden bepaald door Cito.

Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens. Je kunt de examens ook in een andere volgorde doen. Kijk in dat geval goed in welke periode je de centrale examens wilt doen, zodat je je planning daarop kunt afstemmen. De planning voor de centrale examinering kan worden afgestemd met onze backoffice.

De schriftelijke examens bestaan uit twee onderdelen. Deze examens duren in totaal ongeveer 2 uur. Je kunt de schriftelijke examens maken op één van onze drie examenlocaties.

Naast het schriftelijke examens Nederlands schrijven krijg je een beroepsgerichte kennistoets. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De vragen zijn gebaseerd op het boek wat bij de opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn’ hoort. Het boek schaf je zelf aan bij de start van de diplomaroute.

Het praktijkexamen is een belangrijk onderdeel van de diplomaroute voor een niveau 2 mbo diploma Helpende Zorg en Welzijn. Hierin gaat een examinator (assessor) mee naar je werkplek om je gedurende 4-4,5 uur te observeren in de praktijk met een cliënt (of cliënten).

Tijdens deze observatie moet je een aantal opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld de cliënt ondersteunen bij huishoudelijke taken. Na deze observatie volgt een simulatieopdracht en een rollenspel met de examinator.

Het praktijkexamen voor het mbo diploma Helpende Zorg en Welzijn vindt plaats op je werkplek. Voorwaarde is dat je werkplek in Nederland is (uitgezonderd Waddeneilanden) en dat je werkgever toestemming heeft gegeven dat een examinator je komt beoordelen.

Let op: Heb je een geschikte werkplek voor het praktijkexamen?

Dit hoeft geen betaalde werkplek te zijn. Een stageplek of een plek waar je vrijwilligerswerk doet kan ook volstaan. Voorwaarde is dat jouw cliënt geen familielid is en dat de zorg binnen een zorgorganisatie wordt uitgevoerd. De cliënt moet wel werkelijke ondersteuning nodig hebben wij het huishouden en bij de persoonlijke verzorging.

Waar mogelijk worden de keuzedeel examens gecombineerd met het praktijkexamen voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn. Tijdens de telefonische intake lichten wij de keuzedeel examens toe en kun je daarna van start gaan.

Als je alle examens met een voldoende hebt behaald kom je in aanmerking voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn. Dit is een officieel erkend mbo niveau 2 diploma.

De uitslag van de examens Nederlands en rekenen tellen mee voor de zak-slaagkans.

Praktische info

Startdata
Je kunt met de diplomaroute starten wanneer je wilt. Dit is het hele jaar door mogelijk.

Duur
De duur van de diplomaroute hangt af van jouw eigen tempo. Gemiddeld genomen heb je 8 maanden de tijd nodig om het hele examentraject te doorlopen. Er is een mogelijkheid om dit te versnellen. Dit hangt af van motivatie en studieresultaten.

Locaties
De schriftelijke examens vinden plaats in Zwolle, Tiel en Utrecht.

Herkansen
Alle examenonderdelen die bepalen of je slaagt of zakt voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn kunnen maximaal één keer herkanst worden. De examens Nederlands en rekenen mogen tweemaal herkanst worden.

Kosten
De kosten voor de totale diplomaroute bedragen € 1885,00. Dit is exclusief de kosten voor eventuele herkansingen. Dit bedrag wordt in twee termijnen aan je gefactureerd: termijn 1 à € 635,00 bij de start van de diplomaroute en termijn 2 à € 1250,00 als de examens gepland gaan worden.

Tips
Schrijf je alleen in voor deze diplomaroute voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn als je aan de toelatingseisen voldoet. Je hebt geen recht op restitutie van de kosten als je het eerste deel van de diplomaroute niet afmaakt. Bijvoorbeeld als je niet toegelaten wordt tot de examens omdat je niet aan de toelatingseisen voldoet. Neem bij twijfel daarom eerst contact met ons op.