Jouw werkervaring is een diploma waard!

Wil jij je werkervaring omzetten in een diploma? Dat kan bij diplomaroute!

Een diplomaroute is een traject waarbij je direct examen doet en daarmee een mbo-diploma op niveau 2 of 3 kan behalen. Zonder dat er een opleiding aan verbonden is. Een diplomaroute is dan ook alleen geschikt voor kandidaten die beschikken over voldoende kennis en ervaring in het betreffende beroep. Op deze manier kun je jouw ervaring en kennis omzetten naar een officieel erkend mbo-diploma.

Hoe werkt het proces van een diplomaroute?

We beginnen de diplomaroute met een telefonische intake. Nadat je inschrijving voltooid is, plannen we een afspraak met je in voor dit gesprek. Voorafgaand hieraan moet je online een formulier invullen. Tijdens je intakegesprek bepalen we of je over voldoende praktijkervaring beschikt om te worden toegelaten tot de examens.

Wanneer uit de intake blijkt dat je nog niet over genoeg praktijkervaring beschikt, zullen wij je laten weten waar je jouw ervaring nog moet aanvullen. Je krijgt dan nog eens drie maanden de tijd om dit aan te vullen, waarna een tweede intakegesprek volgt.

Eén van de verplichte onderdelen van de diplomaroute zijn de centrale examens Nederlands en rekenen. De afnameperiodes worden door Cito vastgesteld.

Je bent niet verplicht om jouw diplomaroute te beginnen met de centrale examens Nederlands en rekenen. Wanneer dit beter past in je agenda, mag je de examens ook in een andere volgorde doen. Je kunt dus bijvoorbeeld eerst de schriftelijke examens maken, en daarna pas de centrale examens. Kijk dus goed wanneer je de centrale examens wilt doen, voordat je de andere examendelen plant. De planning voor de centrale examinering kan worden afgestemd met onze backoffice.

De schriftelijke examens bestaan uit twee onderdelen. Het examen Nederlands schrijven en de beroepsgerichte kennistoets. Deze examens duren in totaal 2 uur en vinden plaats op één van onze drie examenlocaties.

Het praktijkexamen is een belangrijk onderdeel van de diplomaroute. Tijdens dit praktijkexamen gaat een examinator (assessor) mee naar je werkplek.

De keuzedeel-examens worden waar mogelijk gecombineerd met het praktijkexamen. Tijdens de telefonische intake geven we jou meer informatie over de keuzedeel-examens, waarna je van start kunt gaan.

Als je alle onderdelen van het examen voldoende hebt behaald, kom je in aanmerking voor een officieel erkend mbo diploma. De uitslag van de examens Nederlands en rekenen tellen mee voor de zak-slaagkans.