Niveau 3/4

De IKK-cursussen van Rivor Volwassenenonderwijs

Ben jij werkzaam in de kinderopvang, wil je jouw kennis of vaardigheden verbeteren én de kwaliteit van kinderopvang verbeteren? Dan is een IKK-cursus van Rivor Volwassenenonderwijs een goede stap in je loopbaan.

Onze IKK-cursussen zijn speciaal ontworpen om pedagogisch medewerkers in de kinderopvang te ondersteunen bij het voldoen aan de vereisten van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Deze wet, die van kracht is sinds 1 januari 2018, legt de basis voor verbeteringen in de kwaliteit en innovatie van de kinderopvangsector.

De IKK-cursussen zijn zorgvuldig samengesteld op basis van relevante onderdelen uit de reguliere mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker bij ROC Rivor. Dit garandeert een onderwijservaring van professionele kwaliteit, waarbij ervaren docenten betrokken zijn die bekend zijn met het begeleiden en werken met studenten van diverse leeftijden en opleidingsniveaus.

Type Cursus
Niveau 3/4
Erkenning Certificaat
Duur Afhankelijk van cursus

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
1 bijeenkomst van 3 uur & 1 praktijkopdracht
Doel:
Het verbeteren van het contact met de ouders/verzorgers
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€450,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

 • Inhoud en betekenis mentorschap;
 • Omgang en contact met ouders/verzorgers;
 • Stimuleren van de ontwikkeling;
 • Overdracht van en naar collega’s;
 • Gebruik van kindvolgsysteem.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
2 bijeeenkomsten van 3 uur
Doel:
Het vormgeven van mentorschap in de kinderopvang, volgens de nieuwe Wet IKK.
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€450,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

 • Advies geven aan ouders;
 • Heldere informatieoverdracht;
 • Omgaan met moeilijke zaken;
 • Opvoedingsonzekerheid verminderen;
 • Opvoedingsproblemen herkennen;
 • Opvoedingsondersteuning geven.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
2 bijeenkomsten van 3 uur + 1 praktijkopdracht
Doel:
Leren observeren om het kind goed te kunnen volgen in de ontwikkeling.
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€450,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

 • Observeren volgens verschillende technieken;
 • Objectief beschrijven en analyseren van observaties;
 • Rapporteren over de ontwikkeling, zodat methodisch gewerkt kan worden volgens een planontwikkeling.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
2 bijeenkomsten van 3 uur
Doel:
Het leren controleren en uitvoeren van het veiligheid- en kwaliteitsbeleid
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€450,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

 • Werken aan het bewaken en bevorderen van de veiligheid en kwaliteitszorg;
 • Controleren en uitvoeren van kwaliteit- en veiligheidsbeleid;
 • Uitvoeren van risico- en kwaliteitsbeheersing.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
2 bijeenkomsten van 4 uur
Doel:
Kennis en vaardigheden op het gebied van kinder-EHBO ontwikkelen (Erkend certificaat)
Groepsgrootte:
10 tot 12 deelnemers
Kosten:
€150,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

 • Stoornissen in bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop;
 • Shock;
 • Uitwendige verwondingen en bloedingen;
 • Brandwonden, koude- en warmteletsel;
 • Botbreuken en ontwrichting, kneuzingen en verstuikingen;
 • Vergiftiging, elektriciteitsongevallen;
 • Oogletsel;
 • Reanimatie en AED bij kinderen;
 • Verband- en hulpmiddelen gebruiken.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
1 bijeenkomst van 3 uur
Doel:
Bewust worden van de eigen voeding en wat voeding betekent voor kinderen. Het leren opstellen en uitvoeren van een verantwoord voedingsbeleid.
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€225,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

 • Basiskennis van voeding en producten die goed zijn voor kinderen;
 • Advies voedingscentrum (Schijf van vijf en Belgische voedingsdriehoek);
 • Delen van ervaringen, mening en visie;
 • Ontwikkelen van een visie op (de aanpassing van) het voedingsbeleid.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
2 bijeenkomsten van 3 uur + 1 praktijkopdracht
Doel:
Kunnen aansluiten bij de belevingswereeld van kinderen van 4 tot 8 jaar
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€450,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

Verdieping van kennis en kunde op het gebied van;

 • Ontwikkeling/welbevinden van kinderen 4-8 jaar;
 • De belevingswereld van kinderen 4-8 jaar;
 • Afstemming met betrokkenen, scholen en ouders;
 • Activiteiten op de BSO en de wijze van kinderen betrekken;
 • Bijsturen van gedrag.

Deelnemers ontvangen een lesboek met theorie, beeldmateriaal en opdrachten om zelfstandig uit te voeren voor- en na de bijeenkomsten.

Deze cursus is gebaseerd op het het gelijknamige keuzedeel uit de mbo-opleiding Pedagogisch medewerker niveau 3/4. Als op een later moment besloten wordt de volledige opleiding te volgen, kan dit keuzedeel daarin meegenomen worden.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
2 bijeenkomsten van 3 uur + 1 praktijkopdracht
Doel:
Kunnen aansluiten bij de belevingswereeld van kinderen van 8 tot 12 jaar
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€450,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

Verdieping van kennis en vaardigheden op het gebied van;

 • Ontwikkeling/welbevinden van kinderen 8-12 jaar;
 • Controle en loslaten;
 • Regels en afspraken maken;
 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
 • Inspraak van kinderen;
 • Omgaan met ”stoer” gedrag;
 • Coachende rol i.p.v. opvoeden;
 • Activiteiten op de BSO;
 • Afstemming met betrokkenen, scholen en ouders.

Deelnemers ontvangen een lesboek met theorie, beeldmateriaal en opdrachten om zelfstandig uit te voeren voor- en na de bijeenkomsten.

Deze cursus is gebaseerd op het het gelijknamige keuzedeel uit de mbo-opleiding Pedagogisch medewerker niveau 3/4. Als op een later moment besloten wordt de volledige opleiding te volgen, kan dit keuzedeel daarin meegenomen worden.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
2 bijeenkomsten van 3 uur
Doel:
Elke bijeenkomst worden er twee tot drie thema’s behandeld. Het eerste gedeelte biedt een theoretisch kader gericht op de aard en oorzaak van grensoverschrijdend gedrag. Het tweede deel van de bijeenkomst is van didactische aard en richt zich op het vertalen van het geleerde naar werkvormen en oefeningen.
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€450,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

Verdieping van kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • Grensoverschrijdend gedrag;
 • Vormen van grensoverschrijdend gedrag;
 • Mogelijke oorzaken en gevolgen;
 • Grensoverschrijdend gedrag beïnvloeden en/of voorkomen.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
3 bijeenkomsten van 3 uur
Doel:
Het uitbreiden van kennis en vaardigheden ten aanzien van de muzikale ontwikkeling en stimulering bij kinderen.
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€675,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

Uitbreiden van muziekactiviteiten en vaardigheden zoals:

 • Spel en samenspel;
 • Dans en beweging;
 • Instrumenten en zang;
 • Contact en ontwikkeling stimuleren.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
2 bijeenkomsten van 3 uur + 1 praktijkopdracht
Doel:
Kunnen inspelen op de specifieke behoeften van baby’s. Deze cursus levert bij succesvolle afronding het erkende certificaat ‘Babyspecialist’ op.
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€450,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

Verdieping van kennis en vaardigheden op het gebied van:

 • Ontwikkeling en hechting bij baby’s;
 • Signaleren van problematiek;
 • Omgaan met stress en stressreductie bij baby’s;
 • Samenwerking met ouders;
 • Ontwikkeling van het brein en het gedrag van baby’s.

Deelnemers ontvangen een lesboek met theorie, beeldmateriaal en opdrachten om zelfstandig uit te voeren voor en na de bijeenkomsten.

Deze cursus is gebaseerd op het gelijknamige keuzedeel uit de mbo-opleiding Pedagogisch medewerker niveau 3/4. Als op een later moment besloten wordt de volledige opleiding te volgen, kan dit keuzedeel daarin meegenomen worden.’

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
4 bijeenkomsten van 2 uur
Doel:
Groeien in de rol van Pedagogisch coach en de kwaliteit van het eigen werken verhogen met behulp van collegiale intervisie en het oefenen van vaardigheden.
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€600,- per persoon*
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

Elke bijeenkomst wordt er een thema behandeld. Het eerste gedeelte biedt een theoretisch kader en oefenmogelijkheden gericht op coachingsvaardigheden. Het tweede deel van de cursus is een intervisiebijeenkomst, waarin ervaringen en casuïstieken besproken worden.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
Naar behoefte
Doel:
Erkend certificaat voor Nederlands 3F, onderdelen lezen/luisteren en spreken/gesprekken voeren
Groepsgrootte:
Examinering is op individuele basis, cursus is 12 tot 20 deelnemers
Kosten:
Nader te bepalen
Locatie:
Examingering vindt plaats op onze examenlocatie in Tiel. De cursus kan gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisatie zelf als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

 • Er kan gekozen worden voor twee varianten. De deelnemer kan alleen opgaan voor de examens lezen/luisteren en spreken/gesprekken voeren. of er kunnen eerst lessen gevolgd worden, waarna examinering plaatsvindt.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
2 bijeenkomsten van 3 uur + 1 praktijkopdracht
Doel:
Het bieden van handvatten om zelfstandig aan de slag te gaan met reflecteren. Het eerste deel betreft een introductie op zelfreflectie en context. Het tweede deel is feedback op de zelfreflectie en het inbouwen van structureel reflecterend handelen in de dagelijkse praktijk.
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€450,- per persoon
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

 • Leren reflecteren op het handelen;
 • Ontwikkelingsgericht werken;
 • Leerdoelen formuleren en ten uitvoer brengen;
 • Stimuleren van een lerende houding bij de deelnemer;
 • Feedback ontvangen en geven.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
3 bijeenkomsten van 3 uur
Doel:
Het bevorderen van een professionele houding en professioneel gedrag binnen het team, zodat aan gezamenlijke teamdoelen gewerkt kan worden en de kwaliteiten van medewerkers zichtbaar en inzetbaar worden.
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€675,- per persoon
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

Deze bijeenkomsten zullen vraaggestuurd (vanuit medewerkers) worden ingericht. Mogelijke onderweerpen kunnen zijn:

 • Teamdoelen opstellen;
 • Feedback geven en ontvangen;
 • Efficiënt vergaderen;
 • Informeren en communiceren;
 • Teamrollen en taken verdelen;
 • Talenten en kwaliteiten inzetten.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Cursusinformatie

Voor wie?
Pedagogisch Medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang.
Duur:
2 bijeenkomsten van 3 uur + 1 praktijkopdracht
Doel:
Basiskennis van de voorschoolse en vroegschoolse educatie verwerven en ontwikkelingsgericht leren werken.
Groepsgrootte:
12 tot 20 deelnemers
Kosten:
€450,- per persoon
Locatie:
De cursussen kunnen gevolgd worden op één van de leslocaties van ROC Rivor of (in overleg) op de locatie van de kinderopvangorganisaties zelf, als deze beschikt over voldoende faciliteiten.

Inhoud van de cursus:

 • Verdieping in de verschillende VVE-Methodieken
 • Stimuleren ontwikkeling middels VVE-gerichte activiteitenDeelnemers ontvangen een lesboek met theorie, beeldmateriaal en opdrachten om zelfstandig te voeren voor en na de bijeenkomsten. Deze cursus is gelijk aan het gelijknamige Keuzedeel uit de reguliere mbo-opleiding Pedagogisch medewerker niveau 3/4. Wanneer deelnemers aan deze cursus op een later moment besluiten deze opleiding te volgen, kunnen ze dit Keuzedeel daarin meenemen.

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus

*De vermelde tarieven zijn per persoon, inclusief locatie, studiemateriaal en koffie/thee. Bij aanmelding van een volledige groep of training op locatie zijn de tarieven in overleg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kinderopvang is een vak

Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de na- en bijscholing vanuit de Wet IKK? Het ministerie van SZW heeft deze handige video gemaakt:

Contact

Wil je meer weten over het cursusaanbod en de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Stuur dan een e-mail naar: info@rivorvolwassenenonderwijs.nl.
Liever telefonisch contact? Bel naar: 0344-656220.
Direct aanmelden? Klik dan hier.

Nicolette Dijkhuis

Coördinator Gezondheidszorg en Welzijn