“De training 'Geef me de vijf' werd binnen de stichting bijvoorbeeld al gegeven aan medewerkers’’

Ervaring uit de praktijk: JP van den Bent Stichting

Locatiecoördinator Bianca Jamieson zocht er samen met haar collega's al langer naar; een manier
van opleiden waarbij medewerkers na afloop een diploma ontvangen en die bovendien helemaal
aansluit bij de visie en werkwijze van de JP van den Bent stichting zelf.

Kwamen voorheen pas afgestudeerde medewerkers nog naar Jamieson toe met irrelevante vragen
over groepsdoelen en protocollen, tegenwoordig weten ze dat de zorginstelling er een eigen visie en
werkwijze op nahoudt. Medewerkers worden specifiek opgeleid en leren kennis en technieken die ze
in de praktijk bij de JP van den Bent stichting direct kunnen toepassen. ‘De training ‘Geef me
de vijf’ werd binnen de stichting bijvoorbeeld al gegeven aan medewerkers’, legt Jamieson
uit. 'Medewerkers leren er in een paar dagen tijd een methode die wij gebruiken in de omgang met
mensen met een verstandelijke beperking. Het werkt heel goed binnen onze organisatie.' Die training
is daarom geïntegreerd in het social learning concept.

‘Het is specifieke kennis en kunde die aansluit bij de denkwijze van onze stichting. Waar reguliere
opleidingen soms veel tijd besteden aan zaken als het aanleren van tiltechnieken, denken wij dat je
beter een specifiek team, dat die tiltechnieken ook echt gaat gebruiken, daarin kunt scholen en
andere medewerkers beter op andere, relevante gebieden kunt trainen. Doen wat nodig is dus.’

Vakspecifieke kennis

Naast ‘Geef me de vijf’ zijn er meer trainingen, die binnen de stichting al aan medewerkers werden
gegeven, geïntegreerd in het nieuwe, modulair opleiden. Zo ook over verslavingszorg, een belangrijk
onderwerp binnen onze organisatie. Omdat de opleiding zich specifiek richt op dat wat nodig is,
heeft een deelnemer doorgaans al na twee jaar een diploma én een heleboel vakspecifieke kennis op
zak. 'Een groot voordeel ten opzichte van een reguliere opleiding die toch vaak drie á vier jaar in
beslag neemt', zegt Jamieson. ‘Medewerkers zijn dus sneller inzetbaar met de kennis en kunde die
wij graag terugzien in de praktijk. Heel fijn dat dat goed aansluit.’

‘Medewerkers worden specifiek opgeleid en leren kennis en technieken die ze in de praktijk bij de
JP van den Bent stichting direct kunnen toepassen.’

Continue afstemming

Vijftien zij-instromers volgen momenteel de nieuwe onderwijsmethode bij de JP van den Bent
tichting. ‘We zitten als werkgever heel dicht op het leertraject van de deelnemers’, zegt Jamieson. Er
is een continue afstemming tussen onze organisatie en de opleidingsinstelling, maar ook met de
deelnemers zelf. Iedere paar weken vinden er besprekingen plaats. ‘Handig’, vindt ze, ‘want de
deelnemers stromen allemaal uit andere werkvelden in en hebben op verschillende gebieden meer
aandacht nodig. Door de goede samenwerking tussen de opleidingsinstellingen en de praktijk kunnen
we snel bijsturen waar dat nodig is. Dat is prettig voor de deelnemer, maar zeker ook voor ons.’

Regulier opleiden sluit niet aan

In het verleden werden zij-instromers naar een reguliere opleiding gestuurd. ‘Omdat ze wel feeling
hadden met het beroep, maar de basis misten. Ze kwamen na een paar jaar terug met kennis en
ideeën die niet aansloten bij onze werkwijze. Heel vervelend voor alle partijen.’ Zelfs een stage op de
werkvloer zelf gaf niet genoeg inzicht in de gang van zaken in de praktijk. Jamieson: ‘We liepen met
z’n allen tegen de vaststaande kaders aan.
Deelnemers moesten zich aan de schoolrichtlijnen houden en bepaalde opdrachten uitvoeren die
helemaal niet relevant waren in onze organisatie. Ook moesten ze dan bijvoorbeeld een verslag
schrijven over onze protocollen. Behoorlijk zinloos in onze ogen. Gevolg was dat stagiaires vooral
bezig waren met lijstjes afvinken en niet met onze cliënten. Terwijl het juist om hen gaat natuurlijk.’

“Ze volgen wel allemaal hetzelfde leerpad, maar kunnen zelf kiezen hoe ze dingen willen
aanpakken”

Eigen inbreng is een groot voordeel

Jamieson kan veel voordelen noemen van het modulair onderwijs ten opzichte van de werkwijze
van reguliere opleidingen. De belangrijkste daarvan is wel de eigen inbreng van de organisatie.
Bij alle opleidingsvormen wordt aan het eind van het traject een houdingsformulier ingevuld, een
reflectie op de eigen beroeps- en leerhouding. Jamieson: ‘Waar dat bij de reguliere variant een
lange lijst is met allerlei punten waar je een vinkje achter moest zetten wilde de deelnemers slagen,
is dat door de gepersonaliseerde manier van leren nu heel anders. We denken niet graag in hokjes.
We gaan vooral in gesprek over de beroeps- en leerhouding van een deelnemer. Simpelweg wat
op papier krabbelen, dekt volgens ons niet goed de lading. Er moeten bepaalde vragen beantwoord
worden. Wat heeft de deelnemer precies nodig? Wat kunnen we voor hem of haar betekenen? Wat
heeft hij of zij geleerd? Zelfreflectie is daarbij heel belangrijk. De inbreng van de deelnemer zelf dus.’

Optimaal leren door het social learning platform

Bij de flexibele opleidingstrajecten wordt goed gekeken naar de visie en de werkwijze van de
organisatie zelf, maar dus ook naar de deelnemer. Belangrijk, volgens Jamieson, omdat die inbreng
per deelnemer verschillend kan zijn. ‘Ze volgen wel allemaal hetzelfde leerpad, maar kunnen zelf
kiezen hoe ze dingen willen aanpakken. Via het digitale platform kiezen ze bijvoorbeeld zelf of
ze over bepaalde lesstof een tekst lezen of een filmpje kijken. Net wat bij diegene past.’ Het is een
leermethode die volgens Jamieson erg goed werkt. ‘De deelnemers hebben vaak niet eens in de
gaten hoeveel ze wel niet oppikken op deze manier.’

Diploma

Het diploma dat deelnemers behalen door hun eigen leerroute te volgen, is volledig rechtsgeldig
en ze kunnen er daarom voor kiezen na het behalen ervan op de arbeidsmarkt rond te kijken naar
een andere baan binnen de zorg. Jamieson: ‘Maar we hopen natuurlijk, ook omdat onze visie
helemaal in de opleiding is geïntegreerd, dat ze lange tijd bij de JP van den Bent stichting willen
blijven. Ze passen dan natuurlijk uitermate goed bij ons. Ze zijn tijdens de opleiding ‘student’, maar
zeker ook medewerker. Ze zijn al echt aangenomen omdat we geloven dat ze bij onze organisatie
passen.’

Bianca Jamieson