Leven Lang Ontwikkelen kan voortaan bij Rivor Volwassenenonderwijs

ROC Rivor in Tiel lanceert nieuwe naam voor haar academie Leven Lang Ontwikkelen: Rivor Volwassenenonderwijs. Het doel van Rivor Volwassenenonderwijs is om op lange termijn voortdurend modulair op te kunnen leiden om het arbeidstekort impactvol te verminderen. Met de nieuwe naam richt de opleider zich duidelijk tot de doelgroep volwassenen, waarvoor het een breed en flexibel aanbod opleidingsmogelijkheden heeft.

Rivor Volwassenonderwijs biedt duurzame en flexibele scholingstrajecten aan die specifiek zijn afgestemd op de opleidingsbehoefte van medewerkers van een organisatie of instelling. Zowel op mbo- als op hbo-niveau. Naast fysieke lessen van ervaren docenten krijgt de deelnemer ook onderwijs in het social learning platform van ROC Rivor. Door de slimme technologie van het platform volgt de deelnemer zijn of haar eigen leerroute, compleet afgestemd op de eigen leervoorkeuren.

Adrie Pol, per 1 januari 2023 manager van Rivor Volwassenenonderwijs, legt uit: “Onder scholing verstaan we niet langer de klassikale benadering, maar het leren in de breedste zin van het woord. Het sluit aan op de wereld van nu waarin een leven lang ontwikkelen onmisbaar is. Het aanbod van Rivor Volwassenenonderwijs varieert van complete opleidingen met een erkend mbo-diploma, kortdurende trainingen tot complete maatwerktrajecten en InCompany trainingen. We zijn flexibel in ons aanbod en kunnen daarmee inspelen op de vraag van de deelnemer of organisatie.”

Ook inburgerings- en andere leertrajecten
Daarnaast biedt Rivor Volwassenenonderwijs inburgerings- en andere leertrajecten. Scholing is daarmee toegankelijk voor iedereen. Het volwassenenonderwijs richt zich ook op mensen die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen: beter lezen, schrijven, Nederlands spreken, rekenen en omgaan met de computer (digitale vaardigheden). Tijdens het inburgeringstraject leren inburgeraars de Nederlandse taal en er wordt onder andere gekeken welk beroep in Nederland het beste past bij hem of haar past.