“Opleiding duurt korter en waarde van diploma is hetzelfde’’

Vivantes, Sevagram Maastricht en MeanderGroep

De uitbraak van het coronavirus had grote gevolgen voor zorginstellingen, maar zeker ook voor het zorgonderwijs. Fysieke vaardigheidstrainingen kwamen door de intelligente lockdown stil te liggen en klassikale samenkomsten van deelnemers waren vanaf dag één van de baan. Ondanks alle ingrijpende maatregelen startten drie Limburgse zorginstellingen in april toch met een pilot van een opleidingstraject op maat. Projectleider Marleen Hodiamont kijkt tevreden terug op de afgelopen maanden.

“Opleiding duurt korter en waarde van diploma is hetzelfde”

Vivantes, Sevagram Maastricht (voorheen Mosae) en MeanderGroep zijn samen met vertrouwen in het diepe gesprongen. Deelnemers die bij één van de zorginstellingen van deze organisaties sinds april het opleidingstraject volgen, doorlopen hetzelfde programma, aangepast aan de betreffende organisatie. ‘Het is een pilot’, zegt Hodiamont, die als projectleider wordt ingehuurd. ‘Met wat ik er tot nu toe van heb gezien, ben ik erg tevreden. Volgens mij heeft deze onderwijsvorm veel potentie.’

Durven investeren

Regulier onderwijs wordt door de overheid flink gesubsidieerd. Hodiamont: ‘Het kost de werkgever amper iets.’ Het innovatieve onderwijstraject wat we nu zijn gestart, is daarentegen kostbaarder en organisaties moeten er in willen investeren. ‘Ik denk dat het veel voordelen heeft. In de toekomst zal blijken of het onder de streep ook financieel aantrekkelijk is.’

Arbeidsmarkttekort

Ze hoopt in elk geval dat dit duurzame opleidingstraject een deeloplossing biedt voor het arbeidsmarkttekort waar de zorg al langer mee kampt. ‘Daar moeten we met z’n allen echt iets aan doen’, vindt ze. ‘Dit modulair en flexibel onderwijs is met name ideaal voor zij-instromers. Zij volgen op deze manier een verkort traject en zijn meteen inzetbaar. Voor zowel deelnemers als de organisatie in kwestie is dat een groot voordeel. De opleiding duurt een stuk korter dan een reguliere variant en de waarde van het diploma is hetzelfde.’ Deze flexibele vorm van leren spreekt deelnemers ook aan, merkt Hodiamont. ‘De vacatures voor deze leer-werkplekken leverden meteen veel respons op.’

“Als de situatie daar om vraagt, kan het onderwijsprogramma worden aangepast. Die mate van flexibiliteit is ontzettend fijn”

Coronacrisis

De afgelopen periode stond vooral in het teken van het coronavirus. ‘Een zware tijd’, noemt Hodiamont het. ‘Voor mensen die al in de zorg werken uiteraard, maar zeker ook voor deelnemers die net een opleiding zijn gestart.’ De coronacrisis zorgde ervoor dat fysieke ontmoetingen tussen deelnemers en docenten, met name bedoeld om vaardigheden als tiltechnieken of verzorging te trainen, lange tijd van de baan waren. ‘In twee van de drie zorginstellingen hebben ze dat opgelost met behulp van interne begeleiders. Zij leerden deelnemers één op één de vaardigheden. Dat vroeg natuurlijk wel om een grote mate van flexibiliteit van die organisaties. Avans+ en ROC Rivor hebben hen goed ondersteund om dit mogelijk te maken.’

Flexibel inspelen op de actualiteit

De volgorde van het onderwijsprogramma moest vanwege de coronacrisis aangepast wroden. ‘Dat hebben de onderwijspartners snel en efficiënt gedaan’, vertelt Hodiamont. ‘Bepaalde thema’s die door de omstandigheden belangrijk waren, werden naar voren gehaald. Andere noodgedwongen naar achteren geschoven. Of er werd een andere oplossing voor bedacht, zoals in het geval van de interne begeleiders.’ Het volgen van het onderwijs gebeurt, ook voor de coronacrisis al, voor een groot gedeelte online. Deelnemers volgen veel lessen via de computer en discussiëren online met elkaar en hun docenten. ‘Dat kwam in deze coronatijd natuurlijk wel goed uit. Er veranderde wat dat betreft niet eens zoveel.’ Hodiamont is bovendien zeer te spreken over de online lessen in het social learning platform. Het geeft deelnemers volgens haar de gelegenheid in eigen tempo en op eigen wijze de opleiding te volgen. ‘De één kijkt tenslotte liever een filmpje met de lesstof, de ander leest graag een tekst. Het kan allemaal.’

“De vacatures voor deze leer-werkplekken leverden meteen veel respons op”

Gericht opleiden

Waar een reguliere zorgopleiding een vaststaand programma volgt waar niet of nauwelijks van kan worden afgeweken, richt dit innovatieve en flexibele onderwijstraject zich vooral op dat wat er op dat moment binnen een organisatie speelt. ‘Dat is wel nodig ook’, zegt Hodiamont. ‘Het gaat tenslotte om verschillende organisaties met ieder een eigen beleid en richtlijnen. Deze vorm van onderwijs leidt deelnemers gericht op om er aan de slag te gaan. Dat aspect spreekt de organisaties en mij erg aan.’

Extra inzet

Hodiamont kijkt met een tevreden gevoel terug op de afgelopen maanden. ‘Er valt natuurlijk nog niks over de toekomst te zeggen, maar tot nu toe ben ik positief over het concept, de insteek, de attitude en de samenwerking met Avans+ en ROC Rivor’, zegt ze. ‘De coronacrisis heeft veel van de zorgorganisaties gevraagd. Maar de opleidingsinstellingen hebben extra veel gedaan om het onderwijs in goede banen te leiden. Er waren veranderingen nodig en die hebben ze snel gemaakt. Ik geef graag mijn complimenten voor hun inzet.’

Vivantes, Sevagram Maastricht en MeanderGroep