“Blijven investeren in leren op de werkvloer’’

Bij ’s Heeren Loo staat klantgerichtheid centraal en onze samenwerking met Rivor past goed in dat plaatje. We ervaren een snelle respons en voelen ons echt gehoord. Rivor is bereid om met ons mee te denken en biedt administratieve ondersteuning die perfect aansluit bij onze behoeften. We hebben maandelijks overleg waarin we onze prioriteiten kunnen bespreken. Deze samenwerking geeft ons het gevoel dat we een grote invloed hebben en dat we echt samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. De communicatielijnen zijn kort en laagdrempelig, wat enorm waardevol is voor ons.

Daarom is bijscholing zo belangrijk voor onze medewerkers

Bijscholing en training zijn essentieel, vooral gezien de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving. Door onze medewerkers up-to-date te houden, kunnen we garanderen dat ze voldoen aan alle vereisten en spelen ze beter in op de specifieke behoeften van onze cliënten. We merken dat medewerkers zich gewaardeerd voelen wanneer ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen, dat verhoogt de intrinsieke motivatie. De ontwikkeling die ze doorlopen, geeft ze ook een gevoel van vrijheid. Dat alles verbetert de kwaliteit van onze zorg.

Vijf jaar geleden zijn we gestart met het aanbieden van zorg via praktijk gestuurd leren,
ROC Rivor heeft ons hierbij enorm geholpen. Tijdens de overgangsfase waren er uitdagingen. De ondersteuning van Rivor maakte het makkelijker. Ze hebben ons geholpen bij het opleiden van onze medewerkers, zoals de Helpende+ opleiding en begeleid bij de implementatie van deze nieuwe aanpak.

De beste zorg voor onze cliënten

Onze visie is om te blijven investeren in leren op de werkvloer. We streven naar een evenwichtige verdeling van 70/20/10, waarbij 70% van het leren plaatsvindt door ervaring op te doen, 20% door interactie met anderen en 10% door formele training. We willen flexibel kunnen inspelen op veranderingen en snel kunnen starten wanneer dat nodig is. Ook in de toekomst blijven we onze medewerkers trainen en coachen, dat maakt het voor ons mogelijk de beste zorg te kunnen garanderen voor onze cliënten. En dat is waar het uiteindelijk om gaat, de beste zorg voor onze cliënten.

’s Heeren Loo