“Het is voor ons van groot belang dat onze medewerkers voldoende gekwalificeerd zijn’’

We zijn al vanaf het begin partners met Rivor voor het opleiden van onze chauffeurs en logistieke leerlingen. Het is essentieel dat onze leerlingen niet alleen theoretische kennis opdoen op school, maar ook direct kunnen zien en ervaren hoe deze kennis wordt toegepast in de praktijk. Op deze manier kunnen ze beter begrijpen wat er op de werkvloer speelt en kunnen ze zich ontwikkelen tot waardevolle medewerkers.

We merken dat deze aanpak vruchten afwerpt, vooral nu we ons meer richten op ICT, met de implementatie van nieuwe systemen zoals het inlogsysteem voor de heftruck en de volgende stap naar een WMS.

Dat scholing meegaat in veranderingen in de sector is van essentieel belang

Naast het bieden van praktijkervaring is het bijscholen van onze medewerkers ook een prioriteit. Gezien onze belangrijke regiofunctie en uitdagingen zoals vergrijzing, is het voor ons van groot belang dat onze medewerkers voldoende gekwalificeerd zijn en dat we lokale talenten kunnen aantrekken.

We blijven ons richten op het enthousiasmeren van jonge mensen en het bieden van kwalitatieve opleidingstrajecten, waarbij we recent ook zijn gaan samenwerken met Werkzaak. We zien de verschuiving naar ICT als een steeds belangrijker aspect in onze sector. Dat scholing hierin meegaat, is voor ons essentieel.

Als bedrijf willen we enthousiaste collega’s in ons team en is onze ambitie om nieuw talent te werven en vooral te begeleiden. Samen met Rivor blijven wij ons inzetten voor de ontwikkeling van onze medewerkers en de toekomst van ons bedrijf.

Boudewijn den Ambtman HR Manager