Niveau 3/4

Verkorte BBL-Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4

Ben jij werkzaam in de kinderopvang, wil je jouw kennis of vaardigheden verbeteren én de kwaliteit van kinderopvang verbeteren? Dan is de BBL-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 een goede stap in je loopbaan.

Certificaat Pedagogisch Klimaat in de kinderopvang

Tijdens deze opleiding wordt de kennis die je al eerder hebt opgedaan in de opleiding voor gastouder verder aangevuld en verdiept tot niveau 3. Dat gebeurt aan de hand van 3 casussen.

Type Opleiding
Niveau 3/4
Erkenning Certificaat / Diploma
Duur 32 weken / maximaal 2 jaar

Verkorte opleidingen

Verkorte BBL-Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4

De opleiding kan gevolgd gaan worden als BBL-opleiding.

Voor een 2-jarig traject is de deelnemer in het bezit van diploma MBO 2 of 3 (of een gelijkwaardig diploma) in een andere branche dan pedagogisch werk.

De deelnemer is werkzaam binnen kinderopvang en/of onderwijs (onderwijsassistent), afhankelijk van de gekozen uitstroomrichting.

De werkgever dient de deelnemer de ruimte te geven om te oefenen met en het uitvoeren van (examinerende) taken en is bevoegd en in staat de student in de praktijk te begeleiden en te beoordelen.

Certificaat Pedagogisch Klimaat in de kinderopvang

Met dit certificaat wordt de opleiding van gastouder niveau 2 uitgebreid en word je breder inzetbaar. Denk hierbij aan de mogelijk om te werken in de kinderopvang.

Tijdens deze opleiding wordt de kennis die opgedaan is in de opleiding voor gastouder aan de hand van drie casussen verder aangevuld en verdiept tot niveau 3.

De taken, verantwoordelijkheden en beroepshouding van een pedagogisch medewerker in de kinderopvang komen bij alle onderdelen aan bod.

 

Verkorte BBL-Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4

De opleiding wordt gegeven bij ROC Rivor, locatie Bachstraat in Tiel.
Er zijn begeleidingsuren en beroepsinhoudelijke lessen en lessen Nederlands, rekenen en Engels en vinden plaats op vrijdag de hele dag. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen en begeleiding.

Certificaat Pedagogisch Klimaat in de kinderopvang

De opleiding wordt zowel fysiek als online gegeven. De fysieke lessen worden gegeven bij ROC Rivor in Tiel of, afhankelijk van de inschrijvingen op verschillende plaatsen in Nederland.

Verkorte BBL-Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4

1.Gedragsbeoordeling: Er worden examenopdrachten uitgevoerd en het gedrag tijdens deze uitvoering wordt beoordeeld door twee examinatoren in de praktijk.

2.Productbeoordeling: In een portfolio wordt de verslaglegging van de uitvoering van de examenopdrachten vastgelegd en deze examenproducten worden beoordeeld door een examinator.

3.Examengesprek: De student heeft een examengesprek met twee examinatoren waarin de student haar/zijn professioneel handelen verantwoordt.

4.Examens taal en rekenen: Nederlands en Engels niveau 3F: Centraal examen Lezen en Luisteren, schoolexamen Schrijven, Spreken en Gesprekken. Rekenen niveau 3F: Centraal examen

Certificaat Pedagogisch Klimaat in de kinderopvang

1.Online (16 lesdagen online)
Aan de hand van 3 casussen (praktijksituaties) wordt de kennis niveau 2 toegepast en vindt er verdieping plaats op niveau 3.
– Casus 1: Methodiek​
– Casus 2: Begeleiden bij activiteiten​
– Casus 3: Persoonlijke zorg verlenen aan kinderen​

2.Lessen op locatie (16 lesdagen fysiek bij ROC Rivor of op de locatie van je werk)
– Bespreken en afronding van casus 1 tm 3
– Leermodule ontwikkelingspsychologie
– Module Pedagogiek
– Module opvoeden en begeleiden in bijzondere situaties
– Afronding en examinering middels simulatie

De lessen zijn van 16.00-20.00 uur.

Heb je niet de mogelijkheid om het werken als gastouder te combineren met werken in de kinderopvang voor de BBL-opleiding dan is het certificaat Pedagogisch Klimaat in de kinderopvang een goed alternatief. Zeker als je dit in de toekomst uitbreidt met de andere 2 certificaten:

  • Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang (C0123) en
  • Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang (C0126).

Deze 3 certificaten voldoen immers als opleidingsachtergrond voor pedagogisch medewerker. Dit maakt de route aantrekkelijk.

Volg dan de BBL-route in de kinderopvang. Dit is een combinatie van werken en leren. Je hebt dan een betaalde baan en daarnaast ga je een dag per week naar school. Deze opleiding duurt 2 jaar.

Waarom moet ik bij een kinderdagverblijf gaan werken als ik de BBL-opleiding wil doen?

Bij een BBL-opleiding pas je de theorie direct toe in de praktijk en voer je je praktijkexamens uit op je werkplek. Als je klaar bent met de opleiding voldoe je aan de wettelijke praktijk uren norm.

Verkorte BBL-Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4

De BBL-opleiding kost €1.995,- per jaar

Daarnaast dient de deelnemer in het bezit te zijn van een laptop met Windows en een Office-pakket en een goed werkende virusscanner.

Certificaat Pedagogisch Klimaat in de kinderopvang

Het certificaat kost: €935,-

Daarnaast dient de deelnemer in het bezit te zijn van een laptop met Windows en een Office-pakket en een goed werkende virusscanner.

  • Begeleiding en ondersteuning op maat door de docent
  • Kleine school
  • Met elkaar in de klas leren geeft motivatie en meer inzicht
  • Theorie gekoppeld aan de praktijk maakt leren makkelijker
  • Lessen op verschillende locaties in Nederland
  • All inclusive prijs, geen verrassingen achteraf
  • Breed inzetbaar met je certificaat

Mocht je interesse hebben in een van deze routes en passen de voorwaarden? Schrijf je dan in door het digitale aanmeldformulier in te vullen. Vermeld daarbij welke route je kiest met startdatum. Je kunt het aanmeldformulier sturen naar info@rivorvolwassenenonderwijs.nl.

Voor vragen over de opleiding kun je contact opnemen met Miriam Roozeman via info@rivorvolwassenenonderwijs.nl of 0344 656220