Niveau 2

Diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders niveau 2

Steeds meer ouders kiezen voor een gastouder voor de opvang van hun kinderen. Niet alleen omdat het kleinschaliger en ‘huiselijker’ is dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, maar ook omdat de opvang door een gastouder persoonlijk en vertrouwd is. Voor jou als gastouder een grote verantwoordelijkheid, want de functie van gastouder gaat veel verder dan alleen oppassen. Daarom worden er behoorlijk wat eisen gesteld aan het werk van gastouders. Onder andere een diploma op Mbo-niveau 2. Wanneer je over voldoende praktijkervaring beschikt, kun je met deze Diplomaroute ook zonder opleiding het vereiste diploma behalen.

Type Diplomaroute
Niveau MBO 2
Erkenning Minister van OCW
Duur Minimaal 7 maanden

De Diplomaroute Gastouders

Een Diplomaroute verschilt van een reguliere opleiding. Je doet hierbij gelijk het examen voor Gastouder. Bij dit examen wordt niet iedereen toegelaten: je wordt alleen toegelaten als je voldoende praktijkervaring hebt.

Toelatingseisen

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je spreekt en schrijft Nederlands op niveau 2F of hoger.
  • Je hebt 400 uur oppaservaring opgedaan in de afgelopen 2 jaar, waarvan minimaal 100 uur in het afgelopen jaar. Of je hebt zelf kinderen opgevoed (minimaal 2 jaar) en in de afgelopen 2 jaren minimaal 100 uur oppaservaring opgedaan, waarvan minimaal 50 uur in het afgelopen jaar.
  • Je hebt oppaservaring opgedaan met kinderen van (bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind).
  • Je hebt voldoende praktijkervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt.

Erkend mbo-diploma

Nadat je de examens succesvol hebt afgerond, krijg je een officieel erkend mbo niveau 2 diploma. Met dit diploma kan je aan het werk als gecertificeerde gastouder.

Samenwerking met Gastouderbureau ViaViela

Samenwerking met 4Kids

Na je inschrijving voor de diplomaroute, krijg je per mail een bevestiging van je inschrijving en de inloggegevens voor je persoonlijk account. In dit account vind je het intakeformulier. Dit formulier vul je in, waarna wij een afspraak met je maken voor een telefonische intake. Tijdens deze intake controleren wij of je voldoende praktijkervaring hebt met alle aspecten van het gastouderschap.

Indien uit het intakegesprek blijkt dat je onvoldoende praktijkervaring hebt, geven wij aan waar jij je praktijkervaring nog moet aanvullen. Hiervoor krijg je drie maanden de tijd. Na deze periode volgt een afrondend intakegesprek. Als dit gesprek positief kan worden afgesloten kun je starten met de Diplomaroute Gastouder!

De centrale examens Nederlands en rekenen zijn een verplicht onderdeel bij de Diplomaroute Gastouder. Deze centrale examens Nederlands en rekenen worden afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. De afnameperiodes van deze examens wordt bepaald door Cito.

Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens Nederlands en rekenen. Als dit beter in je planning past, mag je bijvoorbeeld ook beginnen met de centrale examens, en daarna pas de schriftelijke examens en het praktijkexamen doen. Kijk daarom goed in welke periode je de centrale examens wilt doen, voordat je de andere examendelen plant. Bekijk hier de data van de centrale examens.

Het schriftelijk theorie examen bij de Diplomaroute Gastouder bestaat uit twee schriftelijke onderdelen, die samen ongeveer 2 uur in beslag nemen. Je kunt voor de schriftelijke examens terecht op een van onze acht examenlocaties.

Naast het schriftelijke examen Nederlands schrijven krijg je een beroepsgericht kennistoets gastouder. Deze toets bestaat uit zowel meerkeuzevragen als open vragen. De vragen van deze beroepsgerichte kennistoets zijn gebaseerd op het boek ‘Pedagogisch Kader gastouderopvang’ en de aanvullende reader. Daarnaast krijg je na inschrijving een reader met informatie over kinder EHBO en gezonde voeding voor kinderen.

Een belangrijk onderdeel van de Diplomaroute Gastouder is het praktijkexamen. In dit examen ga je samen met een examinator (assessor) naar je werkplek, waar je gedurende 3,5-4 uur een aantal voorgeschreven opdrachten uitvoert. Bijvoorbeeld een activiteit ondernemen met de kinderen. Een belangrijk onderdeel van het examen voer je uit met minimaal twee opvangkinderen van 1 t/m 7 jaar oud*.

* Je kunt dit gastouder examen doen op je eigen adres of op het adres van de oppaskinderen. Ook kun je zelf kiezen met welke kinderen je examen doet, zolang het niet jouw eigen kinderen zijn en zij tussen de 1 en 7 jaar oud zijn. Het huis hoeft nog niet aan alle officiële richtlijnen te voldoen. De omgeving moet kindvriendelijk, hygiënisch, opgeruimd en veilig zijn. Dat betekent dat de examinator zal beoordelen of de omgeving veilig is voor de kinderen, waarmee je examen doet. Als je bijvoorbeeld examen doet met een kindje dat net kan lopen, zijn een traphekje en beveiligde stopcontacten nodig. Daarbij is het van belang dat je schoonmaakmiddelen veilig opbergt. De examinator controleert bijvoorbeeld niet of de woning voorzien is van een blusdeken.

Na de observatie met de kinderen volgt een simulatieopdracht, een rollenspel en een interview met de examinator. Tijdens dit interview bevraagt de examinator je kennis, houding en vaardigheden die tijdens de observatie niet aan de orde zijn geweest.

De examinator zal ook vragen naar recente praktijkvoorbeelden.

Het praktijkexamen zal plaatsvinden op je werkplek. Een voorwaarde is dat deze werkplek in Nederland moet zijn (Waddeneilanden uitgezonderd).

De keuzedeel examens worden waar mogelijk gecombineerd met het praktijkexamen bij de Diplomaroute Gastouder. De keuzedeel examens worden tijdens je telefonische intake verder toegelicht.

Wanneer je de Diplomaroute Gastouder succesvol hebt doorlopen en alle examens tot gastouder* voldoende hebt behaald, kom je in aanmerking voor een officieel erkend mbo niveau 2 diploma.

*voorlopig telt de uitslag van rekenen en de keuzedeel examens niet mee voor de zak-slaagkans.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders? Neem contact met ons op of meld een medewerker (of jezelf) aan. Voor meer details over de opleiding, download de factsheet.

Ilona Dijkstra

Senior Backoffice