Niveau 2

Diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders

Steeds meer ouders kiezen voor een gastouder voor de opvang van hun kinderen. Niet alleen omdat het kleinschaliger en ‘huiselijker’ is dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, maar ook omdat de opvang door een gastouder persoonlijk en vertrouwd is. Voor jou als gastouder een grote verantwoordelijkheid, want de functie van gastouder gaat veel verder dan alleen oppassen. Daarom worden er behoorlijk wat eisen gesteld aan het werk van gastouders, onder andere een diploma op mbo-niveau 2. Als je over voldoende praktijkervaring beschikt, kun je met deze diplomaroute zonder opleiding het vereiste diploma behalen.

Een diplomaroute bij Rivor Volwassenenonderwijs verschilt van een reguliere opleiding. Je doet hierbij meteen het examen tot gastouder. Voor dit examen wordt niet iedereen toegelaten: je wordt alleen toegelaten wanneer je voldoende praktijkervaring hebt. Als je het examen tot gastouder behaalt, ontvang je een erkend mbo-niveau 2 diploma.

Na inschrijving ontvang je de volledige handleiding Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders. De examens bestaan uit praktische, schriftelijke en mondelinge onderdelen. Het is belangrijk dat je de handleiding goed doorneemt, want hierin kun je alle informatie over de verschillende examenonderdelen terugvinden.

Type Diplomaroute
Niveau 2

Toelatingseisen

  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • Je spreekt en schrijft Nederlands op niveau 2F of hoger;.
  • Je hebt 400 uur oppaservaring opgedaan in de afgelopen 2 jaar, waarvan minimaal 100 uur in het afgelopen jaar. Of je hebt zelf kinderen opgevoed (minimaal 2 jaar) en in de afgelopen twee jaren minimaal 100 uur oppaservaring opgedaan, waarvan minimaal 50 uur in het afgelopen jaar.
  • Je hebt oppaservaring opgedaan met kinderen van (bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind).
  • Je hebt voldoende praktijkervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt.
  • Je voldoet aan de wettelijk vooropleidingseis en kunt dat aantoonbaar maken met een kopie van je diploma, of je beschikt over voldoende praktijkervaring waardoor je in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek.

Diplomaroute Gastouder

Na je inschrijving voor de diplomaroute, krijg je per mail een bevestiging van je inschrijving en de inloggegevens voor je persoonlijk account. In dit account vind je het intakeformulier. Dit formulier vul je in, waarna wij een afspraak met je maken voor een telefonische intake. Tijdens deze intake controleren wij of je voldoende praktijkervaring hebt met alle aspecten van het gastouderschap.

Als uit het intakegesprek blijkt dat je onvoldoende praktijkervaring hebt, geven wij aan waar jij je praktijkervaring nog moet aanvullen. Hiervoor krijg je drie maanden de tijd. Na deze periode volgt een afrondend intakegesprek. Als dit gesprek positief afgesloten kan worden kun je starten met de diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders.

De centrale examens Nederlands en rekenen zijn een verplicht onderdeel bij de diplomaroute Gastouder. De afnameperiodes van deze examens wordt bepaald door Cito.

Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens Nederlands en rekenen. Als dit beter in je planning past, mag je bijvoorbeeld ook beginnen met de centrale examens, en daarna pas de schriftelijke examens en het praktijkexamen doen. Kijk daarom goed in welke periode je de centrale examens wilt doen, voordat je de andere examendelen plant. De planning voor de centrale examinering kan worden afgestemd met onze backoffice.

Het schriftelijk theorie examen bij de diplomaroute Gastouder bestaat uit twee schriftelijke onderdelen, die samen ongeveer 2 uur in beslag nemen. Je kunt voor de schriftelijke examens terecht op één van onze drie examenlocaties.

Naast het schriftelijke examen Nederlands schrijven krijg je een beroepsgericht kennistoets gastouder. Deze toets bestaat uit zowel meerkeuzevragen als open vragen. De vragen van deze beroepsgerichte kennistoets zijn gebaseerd op het boek ‘Pedagogisch Kader gastouderopvang’ en de aanvullende reader. Daarnaast krijg je na inschrijving een reader met informatie over kinder EHBO en gezonde voeding voor kinderen.

Een belangrijk onderdeel van de diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders is het praktijkexamen. In dit examen ga je samen met een examinator (assessor) naar je werkplek, waar je gedurende 3,5-4 uur een aantal voorgeschreven opdrachten uitvoert. Bijvoorbeeld een activiteit ondernemen met de kinderen. Een belangrijk onderdeel van het examen voer je uit met minimaal twee opvangkinderen van 1 t/m 7 jaar oud.*

* Je kunt dit gastouder examen doen op je eigen adres of op het adres van de oppaskinderen. Ook kun je zelf kiezen met welke kinderen je examen doet, zolang het niet jouw eigen kinderen zijn en zij tussen de 1 en 7 jaar oud zijn. Het huis hoeft nog niet aan alle officiële richtlijnen te voldoen. De omgeving moet kindvriendelijk, hygiënisch, opgeruimd en veilig zijn. Dat betekent dat de examinator zal beoordelen of de omgeving veilig is voor de kinderen waarmee je examen doet. Als je bijvoorbeeld examen doet met een kindje dat net kan lopen, zijn een traphekje en beveiligde stopcontacten nodig. Daarbij is het van belang dat je schoonmaakmiddelen veilig opbergt. De examinator controleert bijvoorbeeld niet of de woning voorzien is van een blusdeken.

Na de observatie met de kinderen volgt een simulatieopdracht, een rollenspel en een interview met de examinator. Tijdens dit interview bevraagt de examinator je kennis, houding en vaardigheden die tijdens de observatie niet aan de orde zijn geweest.

De examinator zal je ook vragen na recente praktijkvoorbeelden.

Het praktijkexamen vindt plaats op je werkplek. Een voorwaarde is dat deze werkplek in Nederland moet zijn. Op de Waddeneilanden kunnen geen praktijkexamens afgenomen worden.

De keuzedeel-examens worden waar mogelijk gecombineerd met het praktijkexamen. De keuzedeel examens worden tijdens je telefonische intake verder toegelicht.

Als je de diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders succesvol doorlopen hebt en alle examens voldoende hebt behaald, kom je in aanmerking voor een officieel erkend mbo-niveau 2 diploma.

De uitslag van de examens Nederlands en rekenen tellen mee voor de zak-slaagkans.

Maak kennis met onze gastouderbureaus!

Rivor Volwassenonderwijs werkt landelijk intensief samen met vele gastouderbureaus en deelnemers worden opgeleid tot succesvolle gastouders. Als je benieuwd bent met wie wij samenwerken, bekijk dan hier het overzicht.

 

Praktische info

Startdata
Je kunt met de diplomaroute starten wanneer je wilt. Dit is het hele jaar door mogelijk.

Duur
De duur van de diplomaroute hangt af van jouw eigen tempo. Gemiddeld genomen heb je 8 maanden de tijd nodig om het hele examentraject te doorlopen. Er is een mogelijkheid om dit te versnellen. Dit hangt af van motivatie en studieresultaten.

Locaties
De schriftelijke examens vinden plaats in Zwolle, Tiel en Utrecht.
De centrale Cito examens Nederlands en rekenen worden afgenomen bij ROC Rivor in Tiel.

Herkansen
Alle examenonderdelen die bepalen of je slaagt of zakt voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn kunnen maximaal één keer herkanst worden. De examens Nederlands en rekenen mogen tweemaal herkanst worden.

Kosten
De kosten voor de totale diplomaroute zijn € 1750,00. Dit is exclusief de kosten voor eventuele herkansingen. Dit bedrag wordt in drie termijnen aan je gefactureerd: termijn 1 à € 400,00 bij de start van de diplomaroute, termijn 2 à € 450,00 als de examens ingepland gaan worden en termijn 3 à € 900,00 voorafgaand aan het praktijkexamen.

Termijn 1 (bij aanvang van het traject)                  € 400,00
Termijn 2 (na afronding take)                                 € 450,00
Termijn 3 (voorafgaand aan praktijkexamen)     € 900,00

Tips
Schrijf je alleen in voor de diplomaroute voor het diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn, context Gastouders, als je aan de toelatingseisen voldoet. Je hebt geen recht op restitutie van de kosten als je het eerste deel van de diplomaroute niet afmaakt. Bijvoorbeeld als je niet toegelaten wordt tot de examens omdat je niet aan de toelatingseisen voldoet. Neem bij twijfel daarom eerst contact met ons op.