Volwasseneneducatie behaalt positief resultaat op Blik op werk Audit

Rivor Volwassenenonderwijs geeft onder andere les aan inburgeraars. Om inburgeraars les te mogen blijven geven, is het Blik op werk Keurmerk vereist. Het Keurmerk wordt jaarlijks toegekend. En met trots mogen we zeggen dat we het keurmerk hebben behaald en tot mei 2024 inburgeringslessen mogen geven.

Blik op werk voert controles uit bij organisaties die zich richten op onder andere re-integratie, participatie en Inburgering. Jaarlijks krijgt Rivor Volwassenenonderwijs een audit waarbij de hele organisatie wordt beoordeeld. Na de controle heeft Rivor Volwassenenonderwijs 3 sterren gekregen.