Samen zijn Rivor Volwassenenonderwijs en Robots in de Zorg anders. Zo biedt Rivor flexibele en effectieve leermethoden, de scholingstrajecten zijn daardoor relatief kort en maatwerk gericht. Een traject stemt Rivor af op de individuele leerbehoeften en op de opleidingseisen van de werknemer en werkgever. Samen wordt bepaald wat het opleidingstraject wordt, de deelnemer heeft zijn of haar eigen leerroute en heeft niet persé een vooropleiding nodig.

Praktijk en theorie worden op elkaar afgestemd waardoor de deelnemer direct profijt heeft op de werkvloer. Uitleg over de sociale robot is daar een voorbeeld van, iedere deelnemer krijgt intensieve persoonlijke begeleiding van professionals uit de zorg. Nadat een opleidingstraject succesvol is afgerond, krijgt de deelnemer een officieel erkend opleidingsbewijs. Dit kan een (deel)certificaat zijn, maar ook een diploma van een opleiding.

Zorgrobots

Zorgrobots zijn uitermate geschikt voor de sociale mens-robot-interactie in de zorg. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen maar ook in de thuiszorg. De sociale robots helpen bij de begeleiding van mensen met een aandoening, dienen als gezelschapsrobot voor eenzame ouderen en nodigen mensen met dementie uit tot beweging.

Robotisering in de zorg is makkelijk voor iedereen, of je nu minimale of zeer technische kennis hebt. Door de verschillende programmeermogelijkheden is het platform voor verschillende doeleinden te gebruiken. Hierbij valt te denken aan dagstructuur voor ouderen, patiënten informeren of het  vermaken tot bewegingsoefeningen.

Medewerkers kunnen opleiden hoe je met sociale robots werkt, maakt Rivor samen met Robots in de Zorg uniek. Zo leggen wij uit hoe je de robot optimaal kan benutten en op welk moment je de robot het beste kan inzetten, voor welke patiënten een sociale robot geschikt is en hoe een robot de kwaliteit van leven van een patiënt verbetert. Dit en meer wordt behandeld tijdens de trainingen.

Kennismaken met onze robots?

Wil je kennis met ons en onze robots maken? Kom dan naar onze stand, nummer 7A145.